Освітній процес

      Зміст освітньої роботи з дітьми дошкільного віку має відповідати основним вимогам та концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти  (2012 року) — оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж всього періоду дошкільного дитинства, визнання цінності кожної вікової сходинки в особистісному розвитку при повній реалізації дитиною своїх потенційних можливостей. Це Державний стандарт  дошкільної освіти України, який реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченнями, що затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У ньому  зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років; сумарний кінцевий показник набутих компетенцій випускником дошкільного навчального закладу перед вступом його до школи. Базовий компонент дошкільної освіти України ґрунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про охорону дитинства», інших нормативних актах у галузі дитинства. Базовий компонент  визначає зміст і структуру дошкільної  освіти за його інваріантною і варіативною складовими.   Інваріантна складова змісту дошкільної освіти формується на державному рівні і є обов’язковою для навчальних закладів різних типів і форм власності, що забезпечують реалізацію завдань дошкільної освіти. Інваріантну частину змісту дошкільної освіти  систематизовано за освітніми  лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти  №21 «Барвінок»  освітній процес будує відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (редакція 2012р.)

Впроваджує в роботу комплексні освітні програми:

"Впевнений старт" Освітня програма для дітей старшого дошкільного віку /

[Н. В. Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, О. С. Рогозянський, О. Ю. Хартман,
А. С. Шевчук]; За заг. наук. ред. Т. О. Піроженко. – К. : Українська академія дитинства, 2017. 

«Дитина в дошкільні роки»(наук. кер.—Крутій К.Л.) – редакція 2015року ;

«Оберіг» (наук. кер. –  Богуш А.М.)– редакція 2015 року;

«Україна моя Батьківщина» парціальна програма з національно-патріотичного виховання

 дітей дошкільного віку ( за науковою редакцією О. Д. Рейпольської. )